You are here: Home > skalista > Boksyty

Boksyty

Boksyty bywają różnie zabarwione. Znane są ich odmiany białawe, szare, żółtawe obok pospolitych odmian czerwonych, ciemnoczerwonych, brunatnych. Boksyty gibbsytowe bywają luźne, miękkie lub słabo spojone, natomiast diasporowe są skałami litymi i twardymi, tak że uderzając je młotkiem można krzesać iskry. Wiąże się to z cechami fizycznymi diasporu. Boksyty w wodzie nie rozmakają i nie są plastyczne. Odznaczają się bogactwem tekstur; tworzą odmiany warstwowane, zbite, oolitowe, pizolitowe, kawerniste i in. Boksyty tworzyły się w różnych okresach geologicznych. W Są Janie eksploatowane są boksyty kambryjskie, a w Tichwinie karbońskie. Karbońskie są również niektóre boksyty wydobywane w Ameryce Północnej (Arkansas) i w Chinach. Boksyty kredowe są znane z Francji (np. Beaux w Prowansji). Węgier (okolice Balatonu) i innych krajów. W miocenie powstały boksyty w Irlandii. Boksyty stanowią niemal wyłączny surowiec aluminium. Znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, np. do produkcji syntetycznych materiałów ściernych (elektrokorund itp.), związków glinu i in. Są to również surowce przemysłu materiałów wysoko ogniotrwałych, a także służą do wyrobu cementów glinowych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach