You are here: Home > skalista > Erupcja

Erupcja

W czasie erupcji centralnych powstają wulkany, które są lokalnymi akumulacjami zakrzepłej lawy i materiałów piroklastycznych nagromadzonych dookoła otworu, zwanego kraterem, przez który wydobywał się na powierzchnię materiał ekstruzywny. Formy tych akumulacji są różne w zależności od rodzaju lawy oraz udziału materiału piroklastycznego. Erupcje centralne mają różny przebieg — od spokojnych erupcji wylewnych, kiedy tylko lawa wydobywa się z krateru, po eksplozywny, gdy wulkan wyrzuca duże ilości materiału piroklastycznego. W wyniku spokojnego wylewu łatwo płynnej lawy bazaltowej tworzą się wulkany tarczowe o stokach łagodnie nachylonych. Na nierównym terenie lawa bazaltowa rozlewa się w postaci potoków lawowych. Mała lepkość tej lawy sprzyja jej szerokiemu rozlaniu się po terenie otaczającym krater. Lawa bardziej lepka nie może zbyt daleko rozpłynąć się poza krater i spiętrza się wokół niego, tworząc kopuły lawowe. Wulkanami wyłącznie eksplozywnymi są maary, których często wypełnione wodą kratery są otoczone wałem zbudowanym tylko z materiału piroklastycznego. Charakterystyczne dla starych kra tonów są diatremy, które są kominami wulkanicznymi wypełnionymi utworami o charakterze okruchowców. Najbardziej interesujące są diatremy wypełnione diamentonośną tułowobrekcjową skałą występujące w Jakućji oraz w południowej Afryce.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach