You are here: Home > skalista > Formy występowania wulkanitów

Formy występowania wulkanitów

Formy występowania skał wylewnych zależą od typu erupcji wulkanicznej i własności wydobywającej się lawy — jej lepkości, temperatury i ciśnienia gazów. Lepkość law jest na ogół tym większa, im są zasobniejsze w SiO2. Lawy bazaltowe mają stosunkowo małą lepkość. Obniżenie temperatury szybko podnosi lepkość lawy, natomiast obecność gazów zmniejsza ją. Prędkość spływania lawy zależnie od lepkości, ilości i warunków morfologicznych osiąga 40 km/h, a długość jej potoków 80 i więcej kilometrów. Temperatura lawy wylewającej się na powierzchnię wynosi 1000— 1200°C, a w chwili stygnięcia obniża się do około 650°C, przy czym lawy ubogie w SiO2, np. bazaltowe, krzepną w temperaturach wyższych niż zasobne w SiO2 lawy ryolitowe. Całkowite ochłodzenie ławy następuje po kilku miesiącach lub po wielu latach, zależnie od wielkości wylewu. Ilość lawy jednorazowo wyrzucanej przez wulkany może być niewielka, może jednak sięgać tysięcy kilometrów sześciennych. Przy erupcjach linijnych lawa spokojnie wypływa na powierzchnię ziemi przez większe szczeliny. Na Dekanie występują na obszarze około 300 000 km2 powstałe w ten sposób w okresie kredowym bazalty mające grubość dochodzącą do 3000 m. Są to bazalty płytowe (plateau bazalty). Obszar zajęty przez bazalty płytowe stanowi niemal połowę całej powierzchni pokrytej na kontynentach i wyspach przez skały wylewne. Jako wynik erupcji linijnych tworzą się głównie bazalty, rzadziej andezyty, a bardzo rzadko skały zasobniejsze w SiO2 i alkalia, np. trachity.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach