You are here: Home > skalista > Jaspisy

Jaspisy

Dawna nazwa jaspis wskazuje na pewne cechy makroskopowe skały i bywa stosowana do określenia: 1) zsylifikowanych tufów wulkanicznych, a więc skał pierwotnie piroklastycznych; 2) osadowych skał krzemionkowych. Jaspisy są czerwone, a pokrewne im czarne lidyty, używane jako kamienie probiercze, są zwykle poprzecinane białymi żyłkami kwarcu. Tekstura bezładna. Niekiedy dostrzegalne są zarysy krzemionkowych szkieletów, przypuszczalnie radiolarii. W przypadku tekstury równoległej jest ona zaznaczona rozmieszczeniem pigmentu oraz domieszką minerałów ilastych, zwykle illitu. Nazwa rogowiec odnosi się do osadowych skał krzemionkowych tworzących warstwy w innych osadach i na ogói zbudowanych głównie z chalcedonu. Gdy minerałem głównym jest chalcedon, to poprawniejsze jest użycie nazwy chalcedonit Głównym składnikiem jaspisów jest kwarc, a lidytów — chalcedon, któremu może towarzyszyć autogeniczny kwarc. W mniejszych ilościach występują tlenki żelaza (Jaspisy), lub substancji węglistej (lidyty), niekiedy zbliżonej do grafitu. Warstwy jaspisów i lidytów o większej miąższości występują w osadach paleozoiku, zwłaszcza w sylurze i karbonie. Pokrewne im przed-kambryjskie jaspilty są traktowane raczej jako skały metamorficzne. Są to zapewne silnie zdiagenezowane lub słabo zmetamorfizowane radiolaryty lub spongiolity.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach