You are here: Home > skalista > Kreda jeziorna

Kreda jeziorna

Wapienie i kreda jeziorna są interesującymi surowcami ze względu na podatność do mielenia oraz częsty brak domieszek szkodliwych dla zdrowia organizmów zwierzęcych. Są przetwarzane na pasze treściwe oraz wapno palone. Złoża ich odmian nie zawierających większych domieszek tlenków barwiących, zwłaszcza żelaza, stanowią też źródło surowca do produkcji białego cementu portlandzkiego i cementów kolorowych.
Praktyczne zastosowanie margli i opok jest mniej wielostronne w porównaniu z wapieniami. Używa się je do budowy mniejszych obiektów. Margle stanowią dodatek korygujący skład mieszaniny surowej, z której spieka się klinkier cementowy w tych przypadkach, gdy podstawowy surowiec wapienny jest zbyt zasobny w CaCO3. Niektóre odmiany margli bez domieszek szkodliwych dla zwierząt (As, S itp.), są wykorzystywane do produkcji pasz treściwych. Wprowadzenie drobnomielonych margli do gleb może okazać się pożyteczne z punktu widzenia odczynu gleby i zawartości w niej składników ilastych. Dolomity na ogół odznaczają się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie czynników klimatycznych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach