You are here: Home > skalista > Mezozoik

Mezozoik

Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej fosforyty najlepiej poznane zostały w okolicy Chrzanowa i Olkusza oraz Zawiercia. Na odcinku Oblaszki—Regulice—Grójec—Rudno występują margle i iły glaukonitowe górnego keloweju z warstwą fosforytów o grubości do 40 cm. Konkrecje fosforytowe są większe od 6 mm; zawierają przeciętnie około 20% wag. P2O5. Między Olkuszem i Zawierciem fosforyty występują w warstwie margli bulastych. Zawartość P2O5 w konkrecjach tych fosforytów wynosi 18,0—25,5% wag. Pas osadów fosforytonośnych albu i cenomanu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich ciągnie się od Gościeradowa i Salomina przez okolice Rachowa i Annopola w województwie lubelskim ku północo-zachodowi przez Chałupki koło Tarłowa, Chwałowice koło Iłży, Krogulcz po Przytyk. Na południowo-wschodnim odcinku osady fosforytonośne mają charakter marglisty, a na zachód od doliny Wisły fosforyty występują w piaskach glaukonitowych. Grubość warstwy nie przekracza 1,50 m. Fosforyty miejscami tworzą ławice. Zawartość P2O5 w konkrecjach jest mniejsza od 20% wag.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach