You are here: Home > skalista > Miocem

Miocem

Między Rybnikiem, Żorami i Orzeszem — na głębokości 200—300 m, na osadach karbonu produktywnego, leży seria solna. Zawiera pokłady gruboziarnistej soli kamiennej-, jeden z nich osiąga grubość 20 m.  Ewaporaty siarczanowe, głównie gipsy są znane w okolicach Krakowa (Swoszowice), Posądzy koło Proszowic, a najbardziej są rozwinięte w dolinie Nidy, gdzie osiągają miąższość 30—40 m i tworzą wychodnię, np. w pobliżu wioski Gacki i Krzyżanowice nad Nidą, Bogucice i Gorysławice koło Wiślicy. Występują tu „jaskółcze ogony” o wysokości do 5 m. Najbardziej rozpowszechnione są skały gruboziarniste z „jaskółczymi ogonami o długości 10—40 cm. W kierunku południowym szybko zapadają do różnych głębokości i to nawet 2000 m. Największa ich grubość nie przekracza 60 m, zwykle wynosi od 20 do 45 m. Miejscami są zastąpione wapieniami siarkonośnymi lub wapieniami pogipsowymi. Na obszarze położonym u czoła nasunięcia karpackiego najstarszymi osadami trzeciorzędu są iły mułkowe, które mogły powstać w środowisku lądowym lub morskim płytkowodnym. Na obszar ten morze wkroczyło w tortonie. Jako najstarsze utwory z tego okresu wymienia się zlepieńce dębowieckie, których miąższość dochodzi do 500 m. Znane one są na Śląsku Cieszyńskim. Na nich leżą iły mułowe, a wyżej podkarpacka formacja solonośna Barycza, Wieliczki, Łężkowic, Siedlec i Bochni.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach