You are here: Home > skalista > Muszlowce syderytowe

Muszlowce syderytowe

Muszlowce syderytowe stanowią osady przejściowe między syderytowymi i wapiennymi. W ich skład wchodzą resztki organiczne, głównie muszle, zbudowane z węglanu wapnia, oraz bardzo drobnoziarnisty osad syderytu, które je spaja. Skład chemiczny tych skał zmienia się zależnie od ilościowych stosunków między tymi głównymi komponentami. Zwykle syderytowi towarzyszy piryt, tworzący gruzełki i gniazda w spoiwie lub wypełniający wnętrza skorup, zwłaszcza otwornic. Domieszka minerałów ilastych i materiału detrytycznego jest zwykle skąpa. Są to skały żółtoszare lub ciemnoszare, w zależności od zawartości pirytu i substancji bitumicznych. Szczątki muszli zwykle są dobrze widoczne na przełamach. Struktura ich jest organodetrytyczna, gdyż część materiału muszlowego jest rozkruszona. Przekrystalizowanie syderytu często zaciera ich pierwotny charakter. Tekstura bezładna, niekiedy oolitowa, często równoległa, zaznaczona ułożeniem muszli w czasie sedymentacji lub wskutek wczesnodiagenetycznego sprasowania.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach