You are here: Home > skalista > Odmiany ropy

Odmiany ropy

Odmiany ropy naftowej różnią się cechami fizycznymi. Ich gęstość wynosi 0,79—0,93 g/cm3, barwa zmienia się w obrębie ciemnoszarej, brunatnej i zielonawej. Pod działaniem promieni ultrafioletowych (światło lampy kwarcowej) odmiany ropy naftowej wykazują luminescencję o odcieniach brunatnych, żółtawobrunatnych, niebieskawych, zielonawych i in. Jest to praktycznie wykorzystywane do wykrywania małych ich ilości w skałach, a także do odróżnienia rop pochodzących z różnych skał zbiornikowych. Ropa naftowa skręca płaszczyznę polaryzacji światła, zwykle o kąt nie przekraczający kilka stopni, w prawo. Wraz z wiekiem własność ta staje się coraz mniej wyraźna. Odmiany ropy naftowej różnią się też temperaturą wrzenia, zdolnością rozpuszczania siarki, żywic itp., oraz rozpuszczalnością w wodzie, ciężarem cząsteczkowym, własnościami elektrycznymi i in. Ze względu na zdolności ropy naftowej do krążenia w pustych przestrzeniach skał zbiornikowych ważne jest poznanie jej lepkości. Jej zmniejszeniu sprzyja zasobność ropy naftowej w węglowodory lotne i inne lekkie. Inną ważną cechą jest napięcie powierzchniowe, tj. siła z jaką ropa naftowa przeciwdziała powiększaniu mechanicznemu swojej powierzchni. Rośnie ono ze wzrostem gęstości ropy, a zmniejsza się wraz z podnoszeniem temperatury. W przybliżeniu jest trzykrotnie większe od napięcia powierzchniowego wody. Jest to przyczyną wypierania ropy z porów przez wodę.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach