You are here: Home > skalista > Osady jury brunatnej

Osady jury brunatnej

Osady jury brunatnej są gazo- i roponośne. Akumulacje kaustobiolitów gazowych i ciekłych występują w okolicy Lubaczowa i Uszkowiec w piaskowcach bajosu. Objawy węglowodorów stwierdzono również w osadach doggeru niecki łódzkiej w okolicy Mogilna, a na Mazowszu w okolicy Dzierżanowa, Płońska i Magnuszewa koło Warszawy. Szczelinowate wapienie gruzłowe i częściowo skaliste górnej jury (oksfordu) są skałami zbiornikowymi ropy naftowej i gazu ziemnego. Akumulacje bituminów ciekłych są znane w okolicy Mielca i Tarnowa (Partynia—Podborze, Dąbrowa Tarnowska, Dębica—Ropczyce), a gazu ziemnego w pobliskim Smęgorzewie, Mędrzychowie, a także w pobliżu Tarnowa. Najobficiej ropa naftowa nagromadziła się w wapieniach jury górnej w pobliżu Puszczy Niepołomickiej (Grobla, Pławniowice). Objawy ropo- i gazonośności osadów jury górnej stwierdzono też na Niżu w niecce łódzko-szczecińskiej (Szamotuły), na antyklinorium kujawskim (Brzezie) oraz w pobliżu Warszawy (Gostynin). Gazonośne są wapienie dolitowo-detrytyczne górnego oksfordu przewiercone w okolicy Brdy koło Człuchowa.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach