You are here: Home > skalista > Powstawanie ropy

Powstawanie ropy

Ropa naftowa wyciekająca na powierzchnię ziemi lub podchodząca w jej pobliże ulega wietrzeniu chemicznemu, działaniu mikroorganizmów, a przede wszystkim odgazowaniu, czyli utracie lekkich, łatwo lotnych węglowodorów. Powstaje wówczas wiele utworów począwszy od nieco tylko zmienionej ropy po zaawansowane produkty wymienionych procesów. Kiry lub skały przepojone kirem (skały kirowe) są utworami zbliżonymi do asfaltów. Powstają w miejscach wypływu na powierzchnię ropy parafinowej, która przesyca glebę i skały. Wskutek działania czynników klimatycznych ropa zmienia skład chemiczny, gęstnieje i uzyskuje pewną twardość. Kiry i skały kirowe są rozpowszechnione na obszarach roponośnych, np. na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie i w innych krajach. Na Bliskim Wschodzie kiry były eksploatowane od czasów staroegipskich i używane m. in. do mumifikacji zwłok. Malta jest produktem wietrzenia i utlenienia rop bezparafinowych. Makroskopowo podobna do ciemnych, niemal czarnych odmian ropy naftowej.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach