You are here: Home > skalista > Radiolaryty

Radiolaryty

Radiolaryty są skałami organogenicznymi, których typowy składnik to szczątki radiolarii. Muły radiolariowe pokrywają duże obszary dna Oceanu Spokojnego i Indyjskiego na głębokości 3500—6000 m. Badania osadów kopalnych ujawniły jednak, że radiolaryty pojawiają się. także wśród płytkowodnych skał okruchowych, w których tworzą wydłużone soczewki. We współczesnych mułach radiolariowych zawartość SiO2 wynosi 55—60%, a w osadach kopalnych dochodzi do 98%. Wzrost zawartości SiO2 następuje wskutek diagenezy mułu radiolariowego, w którym dochodzi do rozpuszczania krzemionki i cementowania osadu przy jednoczesnym wypieraniu innych składników. Radiolarie, a zapewne także inne organizmy o szkieletach krzemionkowych, maja prawdopodobnie zdolność rozkładania zawiesiny glinokrzemianowej i uwalniania krzemionki potrzebnej do budowy własnych szkieletów. Radiolaryty są znane od ordowiku po plejstocen. Radiolaryty są skałami ciemnymi, wiśniowoczerwonymi, zielonymi lub czarnymi. Zwięzłe, o przełamie muszlowym i połysku tłustym. Bywają plamiste lub smugowane. Struktura biomorficzna, w pewnym stopniu zatarta. Tekstura często równoległa, zaznaczona spłaszczonymi przekrojami radiolarii. Skład chemiczny radiolarytów jest zmienny. Niektóre z nich są prawie czystymi skałami krzemionkowymi, inne bywają zasobne w żelazo, mangan, glin lub węglan wapnia. Typowe radiolaryty zawierają niekiedy sporo substancji bitumicznych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach