You are here: Home > skalista > Skały gipsowe

Skały gipsowe

Skały gipsowe i anhydrytowe często są utworami niemal jednomineralnymi. Zawartość gipsu lub anhydrytu dochodzi nawet do 99%. Domieszkami są: kwarc, kalcyt, dolomit, minerały ilaste, wodorotlenek żelazowy, a także substancje bitumiczne. W zależności od wielkości ziarn wyróżnia się drobnoziarniste odmiany skał gipsowych i anhydrytowych, które są kamieniami dekoracyjnymi i materiałami rzeźbiarskimi. Skały gipsowe wyróżniają się rozpiętością wielkości ziarn, osiągających nawet długość 4 m. Pospolicie są wykształcone w postaci jaskółczych ogonów. Niektóre drobnoziarniste odmiany skał gipsowych mają warstewkowanie podkreślone obecnością domieszek minerałów ilastych, lub kalcytu. Są to gipsy łupkowe, które na powietrzu rozpadają się podobnie do kartek papieru. Skały gipsowe są szarawe, żółtawe lub brunatnawe od domieszek substancji bitumicznych i wodorotlenku żelazowego. Potarte lub rozkruszone wydają woń bitumiczną. Sikały anhydrytowe są szarawe, niebieskawe lub brunatnawe i zwykle bardziej drobnoziarniste od gipsowych. Różnią się też od nich większą twardością. Struktury omawianych skał są hipautomorficzne, porfirowe lub porfiroblastowe wskutek rekrystalizacji gipsu. Tekstury bezładne, równoległe, niekiedy podobne do olitowych, co jest zaznaczone ułożeniem osobników gipsu. Anhydryty bywają skataklazowane. Często obserwuje się zastępowanie gipsu przez kalcyt i siarkę, a także anhydrytu przez gips.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach