You are here: Home > skalista > Skały krzemionkowe

Skały krzemionkowe

Osadowe skały krzemionkowe powstają wskutek wytrącania się krzemionki z roztworów, np. gejzeryty, biochemicznie — jako produkt rozwoju organizmów budujących szkielety z krzemionki (np. okrzemki, adiolarie, gąbki i in.) oraz w wyniku diagenezy osadów krzemionkowych lub mieszanych. Duże ilości krzemionki są wynoszone na powierzchnię ziemi przez ciepłe wody juwenilne o wysokim pH. Sprzyja to bowiem powstawaniu jonowych roztworów SiO2. Zmniejszanie się ciśnienia, zwłaszcza nagłe ochłodzenie, powoduje wytrącanie się krzemionki z roztworu głównie w postaci opalu, który przekrystalizowywuje w chalcedon lub kwarc. Wody strefy hipergenicznej uzyskują krzemionkę z kilku źródeł. Rozpuszczają kwarc i inne minerały grupy SiO2, do nich przechodzą jonowe i koloidalne produkty wietrzenia chemicznego krzemianów i glino-krzemianów zawierających m. in. SiO2. Wzbogaceniu w krzemionkę sprzyja wietrzenie alitowe. Zasobnym źródłem krzemionki przechodzącej do wód powierzchniowych i morskich są produkty montmorillonityzacji i zeolityzacji kwaśnych szkliw magmowych tworzących tufy. W przypadku wód morskich dużą rolę grają także podwodne wypływy wód juwenilnych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach