You are here: Home > skalista > Skały wapienne

Skały wapienne

Skały wapienne i wapienno-margliste są surowcami przemysłu budowlanych materiałów wiążących. Z nich wytwarza się wapno budowlane, wapno hydrauliczne i cementy. Wapienie zasobne w CaCO3, a ubogie w inne składniki, stanowią topniki używane w procesie wielkopiecowym. Znajdują zastosowanie jako surowce przemysłu sodowego. 2 czystych odmian tych skał produkuje się karbid. Skały wapienne są też surowcami niektórych innych gałęzi przemysłu chemicznego, przemysłu cukrowniczego i in. Odmiany skał wapiennych, zawierające mało Fe2O3, TiO2 i innych tlenków barwiących, stanowią surowce ceramiczne, np. stosowane są do wyrobu szkła. Drobnoziarniste kruszywo uzyskiwane z twardych odmian wapieni stanowi podstawowy składnik kamieni sztucznych (terrazzo, litozyt i in.). Miał wapienny jest używany w rolnictwie (mączka wapienna) do odkwaszania gleb. Kreda ze względu na specyficzne własności (zdolność krycia, biała barwa, porowatość, podatność do rozdrabniania) jest używana w malarstwie, do produkcji kitów i farb, jako wypełniacz wyrobów gumowych, ceraty, papieru itp. Stosuje się ją do pisania na tablicach szkolnych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach