You are here: Home > skalista > Sole makroskopowo

Sole makroskopowo

Makroskopowo sole potasowo-magnezowe wyróżniają się wśród ewaporatów bogactwem barw. Sylwinity bywają biało-niebieskie od niebieskiej odmiany halitu. Przeważna jednak część sylwinitów jest biaława. Karnalityty i sole twarde oraz inne utwory solne są zabarwione na odcienie od cytrynowożółtych do brunatnoczerwonych. Czynnikiem barwiącym jest tu często niewielka domieszka rinneitu, który rozkłada się pod wpływem wody, a także ulega utlenieniu. Sole potasowo-magnezowe bywają warstwowane wskutek zróżnicowania mineralnego osadu. W złożach soli kamiennych i soli potasowo-magnezowych dość pospolicie występują bituminy. Objawy ich obecności są różne — swoista woń wydzielania podczas kruszenia soli, wydzielenia gazu ziemnego przy rozpuszczaniu soli kamiennej (sól trzaskająca), wycieki ropy naftowej i erupcje w przypadku obecności większych zbiorników gazu ziemnego, znajdującego się niekiedy pod znacznym ciśnieniem. W osadach soli potasowo-magnezowych, zwłaszcza w słupach solnych, pojawiają się też wycieki stężonych ługów solnych, które powstały z wód reliktowych lub zostały wytworzone podczas przebudowy składu mineralnego pad działaniem większego ciśnienia i temperatury.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach