You are here: Home > skalista > Sole

Sole

Sole potasowo-magnezowe zawierają domieszki innych minerałów solnych, a także minerałów ilastych, kwarcu i innych ziarn detrytycznych. W strefie zasobnej w karnalit pojawiają się konkrecje boracytówe, domieszki ascharytu i innych minerałów boru. Buły te, o wielkości do 50 cm, odcinają się jasnoseledynową barwą na tle zwykle czerwonawo zabarwionych skał solnych. Skład chemiczny soli potasowo-magnezowych jest urozmaicony, głównymi ich składnikami są jony rozpowszechnione w wodzie morskiej. Sole potasowo-magnezowe wyróżniają się rozmaitością typów strukturalnych i tekstur skalnych. Wynika to z tego, że na ich skład mineralny oraz wykształcenie przestrzenne silny wpływ mają reliktowe roztwory solne wytworzone w osadzie, temperatura i ciśnienie prowadzące już na głębokości około 3000 m do uplastycznienia. W tych warunkach dochodzi też do reakcji między minerałami pierwotnie zawartymi w osadzie. Szczególne cechy tych utworów spowodowały wyodrębnienie specjalnej gałęzi petrografii (petrografia soli).

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach