You are here: Home > skalista > Torfy

Torfy

Torfy tworzą się w torfowiskach, czyli na obszarach podmokłych, oraz w środowiskach wodnych jako rezultat nagromadzania się szczątków roślin rosnących na miejscu (in situ). Torfy składają się przynajmniej w połowie z obumarłych i otorfiałych, zhumifikowanych szczątków roślin, z nierozłożonych fragmentów roślinnych, domieszek minerałów i wody. Humus jest to ciemna bezpostaciowa substancja o złożonym składzie chemicznym pochodzenia organicznego, która nadaje torfom barwę ciemnobrunatna i pewną elastyczność. Skład chemiczny humusu zależy od rodzaju materiału pierwotnego oraz warunków tworzenia się torfowiska. W rozkładanej masie torfowej mogą gromadzić się kwasy huminowe tworząc galaretowate skupienia, zwane doplerytem. W trakcie karbonizacji dopleryt ulega przekształceniu w jeden ze składników węgli kamiennych. Niekiedy wypełnia -pustki w torfie. Wysuszony dopleryt nie chłonie wody, przyjmuje barwę czarną, połysk ma szklisty oraz przełam muszlowy. Przy tworzeniu się torfów zasadniczą rolę grają: stopień rozwoju flory, klimat, rzeźba lub tektonika obszaru torfowiska oraz stosunki hydrologiczne.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach