You are here: Home > skalista > Trzeciorzęd

Trzeciorzęd

W oligocenie fliszu karpackiego osadziła się seria rogowców i margli krzemionkowych. Nad nimi spoczywają ciemne ilaste łupki menilitowe. W serii menilitowej występują dwie odmiany rogowców: opałowa i chalcedonowa. Rogówce opałowe pod mikroskopem ujawniają tło izotropowe, w którym tkwią nieliczne igły gąbek oraz drobne skupienia substancji bitumicznych, nieco węglanów oraz drobne ziarna kwarcu, chalcedonu, pirytu i in. W rogowcach chalcedonowych przeważającym składnikiem jest chalcedon. W warstwach krośnieńskich występują diatomity, tworzące pakiety o miąższości 3—100 m. Rozpoznano je w skrzydłach antykliny Brzuski, Leszczawki i Krzywego koło Birczy w Karpatach przemysko-sanockich. Są to masywne skały krzemionkowo-ilaste, bardzo lekkie i porowate. Lateryty są utworami gruzłowatymi, nie rozmakają w wodzie i nie są plastyczne. Niekiedy są afanitowe, bywają jednak brekcjowate. Przełam nierówny lub muszlowy. Struktura pelitowa. Wysortowanie ziarn zaznacza się słabo, a w grubszych frakcjach zwykle obecnych jest dużo ostrokrawędzistych okruchów. Tekstura zbita, oolitowa, pizolitowa, bobowa lub kawernista. Niekiedy są nieregularnie smugowane, co najczęściej jest wynikiem przemieszczania wodorotlenków żelaza, a nie rozmieszczenia ziarn innych minerałów.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach