You are here: Home > skalista > Utwory facji eklogitowej

Utwory facji eklogitowej

Zasadniczymi składnikami eklogitów są granaty i omfacyt, którym towarzyszyć mogą: kwarc, skalenie; amfibole, zoizyt, biotyt i niektóre inne minerały. Pod względem składu chemicznego eklogity są zbliżone do gabra. Są to skały ziarniste, jasnozielone, z widocznymi porfiroblastami granatów. Teksturę przeważnie mają bezładną, strukturę porfirowo- lub granoblastową. Tworzą odmiany przejściowe do granulitów: granulity eklogitowe zawierające więcej kwarcu i oligoklazu, granulity ciemna, których równorzędnymi składnikami są: granat, omfacyt, kwarc, oligoklaz czy inny skaleń. Te ostatnie odmiany granulitów różnią się od ich typowych przedstawicieli ciemniejszą barwą oraz większym udziałem omfacytu czy granatu. Eklogity tworzą niewielkie soczewki wśród serii zmetamorfizowanych, zwłaszcza w amfibolitach. Amfibolity eklogitowe zawierają granaty i karyntyn z grupy amfiboli. Są to produkty amfibolityzacji eklogitów, która zaznacza się powstawaniem dużych ilości amfiboli i kwaśnych plagioklazów kosztem minerałów typowych dla eklogitów — omfacytu i granatu. W eklogitach spotyka się zrekrystalizowany dolomit i kwarc w paragenezie z granatem i omfacytem. Świadczy to, że powstają w temperaturach zbyt niskich do dysocjacji CaMg[CO3]2. Eklogityzacji zapewne ulegają też skały osadowe, szczególnie mieszane osady mułowo-ilasto-węglanowe.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach