You are here: Home > skalista > Utwory jury

Utwory jury

Utwory jury górnej odsłaniają się na obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich oraz na Wyżynie Krakowsko-Czestochowskiej. Szeroki, około 40 km pas wychodni tych skał, głównie białych wapieni, ciągnie się od skałki wawelskiej po Olsztyn koło Częstochowy (tzw. Jura Krakowsko-Wieluńska), Wyróżnia się na tym obszarze kilka odmian wapieni: 1) wapienie płytowe, pelitowe często margliste; 2) wapienie gruboławicowe z krzemieniami; 3) wapienie skaliste często tworzące ostańce widoczne na powierzchni; 4) silnie porowate, lekkie wapienie detrytyczne typu Złoty Potok i 5) zbite wapienie jamiste, przypominające trawertyny. Wapienie te charakteryzują się silnym zróżnicowaniem własności fizycznych, w mniejszym stopniu chemicznych. Dwie pierwsze odmiany są surowcem przemysłu wapienniczego, cementowego (cementownie: Działoszyn, Rudniki, Wiek, Wysoka), hutniczego, wykorzystywane są jako kamienie budowlane, a także do budowy dróg. Z lekkjch wapieni odsłaniających się na powierzchni koło Siedlca w pobliżu Złotego Potoku wykonana jest fasada gmachu Rady Państwa w Warszawie. Wapienie te charakteryzuje patynowanie na biało. Obficie pojawiające się w nich czerty zmniejszają możliwość praktycznego wykorzystywania. W Zalesiakach koło Działoszyna wydobywane są żółtobrazowe wapienie jamiste przypominające trawertyny.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach