You are here: Home > skalista > Warstwy kredy

Warstwy kredy

Warstwy kredy piszącej występują na wschód i południowy wschód od Chełma Lubelskiego. Osiągają miąższość 500 m. Przeciętnie zawierają około 50% wag. CaO. Złoże to eksploatowane jest dla cementowni w Chełmie i Rejowcu. Kreda pisząca występuje również w kilku miejscowościach województwa warszawskiego i białostockiego w formie kier w utworach czwartorzędowych, np. w Komicy, Mielniku, Bachorzy oraz w okolicy Dąbrowy, Surażu koło Białegostoku i Łubiance Nowej. Znajduje zastosowanie do produkcji kredy szkolnej, w przemyśle budowlanym i chemicznym (do wyrobu kitów i farb) oraz w rolnictwie jako składnik pasz treściwych. Na Pomorzu Zachodnim eksploatowano niewielkie złoża kredowych skał marglistych i wapieni na wyspie Wolin koło Międzyzdrojów, koło Swińca w pobliżu Kamienia Pomorskiego, między Podjuchami i Zdrojami koło Szczecina. Margliste, rzadziej opokowe osady górnej kredy, wśród których pojawiają się odmiany piaszczyste oraz o charakterze gez, wypełniają nieckę nidziańską i odsłaniają się na powierzchni w licznych miejscowościach począwszy od Krakowa aż do wychodni utworów jury obrzeżającej od południa Góry Świętokrzyskie. Odmiany o podźielności płytowej, leżące płytko pod powierzchnią, są eksploatowane np. w okolicy Wodzisławia i Jędrzejowa, jako gospodarczy kamień budowlany.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach