You are here: Home > skalista > Żelaziste skały chlorytowe

Żelaziste skały chlorytowe

Cechą tych skał jest obecność chlorytów żelazawo-żelazowych, głównie szamozytu lub turyngitu, które mają tendencję do tworzenia oolitów. Jest to tak dalece typowe, że dla ich określenia bywa używany również termin oolitowe rudy żelaza, jakkolwiek znane są również oolitowe skały syderytowe. Nie wynika z tego jednak, że oolity chlorytowe muszą stanowić przeważającą część skały. Mogą pojawiać się pojedynczo, tworzyć skupienia gniazdowe lub być rozmieszczone ławicowo wśród materiału detrytycznego, masy węglanowej, ilastej lub krzemionkowej. Odmiany oolitowe osadów żelazistych często po rozciągłości przechodzą w inne. W budowie oolitów występujących w skałach krzemianowych mogą brać udział inne minerały żelaza, np. syderyt, hematyt, goethyt, a nawet piryt. Rdzeń oolitu stanowi zwykle ziarno kwarcu lub innego minerału, fragment muszli, okruch wapienia itp. W skałach tych obecne są liczne szczątki fauny: szkarłupni, małżów, ślimaków, ramienionogów, otwornic oraz glonów. Masa wiążąca oolity jest zbudowana z węglanów, głównie z syderytu i kalcytu oraz epigenetycznego dolomitu, a także z chlorytów, którym towarzyszą minerały ilaste.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach