You are here: Home > skalista > Złoża Kredy

Złoża Kredy

Krzemienie występują wśród opok kredy piszącej, np. w senońskiej kredzie nadbużańskłej (Mielnik, Kornica), w detrytycznych wapieniach dolnoturońskich. W Karsach rozpoznano również warstwę osadów całkowicie zsylifikowanych. Mastrycht i dań są na obszarze północno-zachodniej części niecki lubelskiej wykształcone w postaci wapieni, margli, opok oraz swoistych odmian gez wapiennych i bezwapiennych. Z nich zbudowana jest seria siwaka należąca do danu. Są to skały zasobne w glaukonit, kwarc i krzemiany pakietowe. Obecne w nich są minerały ciężkie, piryt i baryt. Krzemionka jest wykształcona w postaci opalu, chalcedonu, a w mniejszym stopniu jako kwarc autogeniczny. Została wyługowana z igieł gąbek, po których pozostały pustki niekiedy wypełnione kalcytem. Przypuszczalnie pierwotnie były to osady zasobne w materiał detrytyczny, glaukonit, minerały ilaste oraz szczątki organizmów o szkieletach krzemionkowych. Osady te, prawdopodobnie piaski lub muły, uległy diagenetycznemu przekształceniu w gezy. Powstały one na głębokości większej od 200 m, a więc koło dolnej granicy szelfu. W warstwach grodziskich, łupkach wierzowskich oraz w warstwach łąckich fliszu karpackiego w okolicy Wadowic, w pobliżu Porąbki Uszewskiej i Łysej Góry koło Brzeska, a także na innych obszarach występują gezy. Pod mikroskopem ujawniają obecność częściowo skalcytyzowanych igieł gąbek, ziarn kwarcu detrytycznego i innych minerałów, które tkwią w spoiwie chalcedonowym lub opałowym.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach